Kontakt!

00355 68 40 92 161

 Ndërtime në autostrada

 • Rubik-Rreshen.
 • Komuran - Arllat, Kosove.

 Ndërtime e rikonstruksione rrugë Nacionale
 • Ndërtim rruga “Velipojë”
 • Ndërtim rruga “Ulëz – Burrel”
 • Ndërtim rruga “Bulqizë-ura Cerenecit”
 • Rikonstruksion i rruges Ura Mesit - Prekal
 • Rikonstruksion i Rruga Nacionale - Qelez

 

 


 • Ndërtim rruga Bajram Curri – Fushë e Sportit 
 • Ndërtim rruga “Unaza e siperme Burrel” 
 • Ndërtim rruga “Faza A(1,2,3) Kthesa e Kamzës” 
 • Rikonstruksion rruga “Dhimitër-Kamarda”
 • Rikonstruksion i rrugës Kryegjyshatës Tiranë 
 • Rikonstruksion i rrugës Pasho Hysa Tiranë. 

 
Ndërtime ura, vepra arti rrugore
 • Në autostradën Rubik-Rreshen
 • Në rrugën nacionale Bulqizë -Blladë
 • Në rrugën nacionale e Shkodër-Pukë

 

Ndërtime e rikonstruksione rrugë Rurale ( Kompania D Group eshte e para dhe e vetme ne shqiperi bene Trajtimin e tyre Siperfaqesor me Dy duar Bitum DBST- Dable-Bitumen-Surface-Treatment)
 • Ndërtim rruga Laç-Bushnesh Kurbin 
 • Ndërtim rruga Nikel –Mukje Krujë 
 • Ndërtim rruga Hasanaj-Mallkuq Krujë 
 • Rikonstruksion i rruges Ura Mesit - Prekal
 • Rikonstruksion i rruges Rruga Nacionale - Qelez