Kontakt!

00355 68 40 92 161

 Ndertime kanalizimesh ne disa zona ne qytetin e Tiranes dhe te Durresit.

 

 

      - Ndërtim ujësjellësi Pasho Hysa, Tiranë

      - Ndërtim ujësjellësi Shkozë -Tiranë

      - Ndërtim ujësjellësi ne rrugen Dhimitër Kamarda, Tiranë

      - Ndërtim ujësjellësi i Fabrikës së Çimentos Fushë – Krujë

      - Ndërtime kanalizimesh në disa zona e qytete

- Ndërtime uje sjelles kanalizime te ujrve te bardha dhe te zeza ne kompleksin e banit Garden City kthesa e kamzes Tirane