Kontakt!

00355 68 40 92 161

Delia Group është kompania e katërt e liçensuar në Shqipëri. Është themeluar në vitin 1992 si një kompani ndërtimi që me seli qëndrore në Tiranë. Që prej fillimeve të saj, Delia Group ka ndryshuar duke u kthyer në një nga kompanite udheheqese dhe pararoje në fushën e ndërtimit në Shqipëri.


Kompania drejtohet nga Z. Viktor Delia që është edhe themeluesi i saj. Delia Group e ka selinë e saj në Tiranë dhe zyra në Prishtinë. Veprimtaria e saj fokusohet kryesisht në infrastrukturën rrugore dhe atë civile. Në projektet e shumta të kompanise përfshihen ndërtime të rrugëve rurale dhe kombetare, ndërtim klinikash, shkollash dhe apartamentesh banimi si dhe sisteme ujësjellësish dhe kanalizimesh.


Kompania ka qënë pjesëmarrëse dhe fituese e një sërë tenderash kombëtarë dhe ndërkombëtarë për ndërtimin e objekteve të ndryshëm të financuara nga qeveria e vendit, Banka Botërore, Banka Europiane, BERZH si dhe investitorë të ndryshëm të huaj e vendas. Kapacitetet tona, ekspertiza teknike si dhe dedikimi yne për zhvillimin e projekteve të shkëlqyer na bën udheheqes në fushën e ndërtimit si dhe një partner të besueshëm biznesi. Qëllimi yne është që ta mbajmë këtë reputacion dhe në vitet në vazhdim.