Kontakt!

00355 68 40 92 161

 

Që prej krijimit të saj Delia Group është fuqizuar në mënyrë domethënëse dhe e ka zgjeruar veprimtarinë e saj në Shqipëri dhe në Kosovë. Gjithashtu një pjesë e rëndësishme e kompanisë, janë edhe çmimet e pjesëmarrjet nëpër panaire në të gjithë botën, të cilat vërtetojne cilësinë e arritjet e panumerta të kompanisë.

Delia Group ka marrë pjesë në Samitin e Cilësisë New York 2002 dhe është vlerësuar për cilësinë e lartë me certifikatën “Gold Award For Excellence And Business Prestige” (Cmimi i Artë për Përsosmëri dhe Prestigj në Biznes).

 


Hapi tjetër i rëndësishëm i Delia Group ka qënë përfshirja e saj në Sistemet e Menaxhimit të Cilësisë: "ISO 9001: 2008", "OHSAS 18001: 2007", "EN ISO 14001 : 2004", "ISO 50001: 2011" e disa çertifikime të tjera që vërtetojnë seriozitetin dhe kualitetin e kësaj kompanie.